28 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Back In The USA Green Day Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Back In The USA Green Day Chordza
คอร์ด Back In The USA Green Day | เนื้อเพลง Back In The USA Green Day | Chord Back In The USA Green Day

เนื้อเพลง Back In The USA Green Day
คอร์ด Back In The USA Green Day | เนื้อเพลง Back In The USA Green Day | Chord Back In The USA Green Day
I woke up to a bitter storm (bitter year)
And Noah's Ark came washed up on the shore
The riot gear has lined the dawn (bitter year)
Like dogs that shit on your neighbor's lawn

Let freedom ring with all the crazies on parade
Let them eat poison and it tastes like lemonade

Back in the USA for a small town serenade
With fireworks on display
Tonight, it's a hero's welcome home
And there's no place else to go
And I'm takin' it to the grave
Back in the USA

The saddest story ever told (bitter year)
Is feeling safe in our suburban homes
Like soldiers of an endless war (bitter year)
And every church can have a liquor store

Let freedom ring with all the crazies on parade
Let them eat poison and it tastes like lemonade

Back in the USA for a small town serenade
With fireworks on display
Tonight, it's a hero's welcome home
And there's no place else to go
And I'm takin' it to the grave
Back in the USA
EmoticonEmoticon