28 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Little Things Ed Sheeran Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little Things Ed Sheeran Chordza
คอร์ด Little Things Ed Sheeran | เนื้อเพลง Little Things Ed Sheeran | Chord Little Things Ed Sheeran

เนื้อเพลง Little Things Ed Sheeran
คอร์ด Little Things Ed Sheeran | เนื้อเพลง Little Things Ed Sheeran | Chord Little Things Ed Sheeran
Your hand fits in mine Like it's made just for me
But bear this in mind It was meant to be And I'm joining up the dots
With the freckles on your cheeks And it all makes sense to me

I know you've never loved The crinkles by your eyes
When you smile, You've never loved Your stomach or your thighs
The dimples in your back At the bottom of your spine But I'll love them endlessly

I won't let these little things Slip out of my mouth
But if I do It's you Oh it's you They add up to I'm in love with you
And all these little things

You can't go to bed Without a cup of tea
And maybe that's the reason That you talk in your sleep
And all those conversations Are the secrets that I keep
Though it makes no sense to me

I know you've never loved The sound of your voice on tape
You never want to know how much you weigh
You still have to squeeze into your jeans But you're perfect to me

I won't let these little things Slip out of my mouth
But if I do It's you it's you They add up to I'm in love with you

And all these little things You'll never love yourself
Half as much as I love you You'll never treat yourself right darlin’
But I want you to


If I let you know I'm here for you
Maybe you'll love yourself like I love you Oh

I've just let these little things Slip out of my mouth
Because it's you Oh it's you It's you They add up to And I'm in love with you

And all these little things I won't let these little things
Slip out of my mouth But if I do It's you
it's you They add up to I'm in love with you And all your little things.
EmoticonEmoticon