30 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Female Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Female Keith Urban Chordza
คอร์ด Female Keith Urban | เนื้อเพลง Female Keith Urban | Chord Female Keith Urban

เนื้อเพลง Female Keith Urban
คอร์ด Female Keith Urban | เนื้อเพลง Female Keith Urban | Chord Female Keith Urban
When you hear somebody say somebody hits like a girl
How does that hit you?
Is that such a bad thing?
When you hear a song that they play saying you run the world
Do you believe it?
Will you live to see it?

Sister, shoulder, daughter, lover
Healer, broken halo, mother
Nature, fire, suit of armor
Soul survivor, holy water
Secret keeper, fortune teller
Virgin Mary, scarlet letter
Technicolor, river wild
Baby girl, woman child
Female

When somebody laughs and implies that she asked for it
Just 'cause she was wearin' a skirt
Oh, is that how that works?
When somebody talks about how it was Adam first
Does that make Eve second best
Or did He save the best for last?

Sister, shoulder, daughter, lover
Healer, broken halo, mother
Nature, fire, suit of armor
Soul survivor, holy water
Secret keeper, fortune teller
Virgin Mary, scarlet letter
Technicolor, river wild
Baby girl, woman child
Female
Yeah, female

She's the heart of life
She's the dreamer's dream
She's the hands of time
She's the queen of kings

Sister, shoulder, daughter, lover
Healer, broken halo, mother
Nature, fire, suit of armor
Soul survivor, holy water
Secret keeper, fortune teller
Virgin Mary, scarlet letter
Technicolor, river wild
Baby girl, woman child
Female
Mhm, female
EmoticonEmoticon