15 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Suzie Q Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Suzie Q Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival | เพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival | Chord Suzie Q Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival Chordza

* Oh Susie Q,Oh Susie Q,Oh Susie Q, baby I love you, Susie Q ** I like the way you walk,I like the way you talk,I like the way you walk, I like the way you talk, Susie Q You say that you'll be true , You say that you'll be true , You say that you'll be true, Baby I love you, Susie Q You say that you'll be mine, You say that you'll be mine, You say that you'll be mine, Baby all the time, Susie Q ( * / ** ) Oh Susie Q , Oh Susie Q, Oh Susi e Q baby I love you, Susie QEmoticonEmoticon