27 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi Chordza
คอร์ด Never Say Goodbye Bon Jovi | เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi | Chord Never Say Goodbye Bon Jovi

เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi
คอร์ด Never Say Goodbye Bon Jovi | เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi | Chord Never Say Goodbye Bon Jovi
As I sit in this smokey room The night about to end
I pass my time with strangers But this bottle's my only friend

Remember when we used to park On Butler Street out in the dark
Remember when we lost the keys And you lost more than that in my backseat


Remember when we used to talk About busting out we'd break their hearts
Together forever


* Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends Hoping it would never end
Say goodbye, never say goodbye
Holdin' on - we got to try Holdin' on to never say goodbye


Remember days of skipping school Racing cars and being cool
With a six pack and the radio We didn't need no place to go

Remember at the prom that night You and me we had a fight
But the band they played our favorite song
And I held you in my arms so strong


We danced so close We danced so slow And I swore I'd never let you go
Together forever


( * )

I guess you'd say we used to talk
About busting out We'd break their hearts
Together - forever
( *EmoticonEmoticon