1 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง 9 To 5 Dolly Parton Chordza

คอร์ด 9 To 5 Dolly Parton | คอร์ดกีต้าร์ 9 To 5 Dolly Parton | คอร์ดเพลง 9 To 5 Dolly Parton | เพลง 9 To 5 Dolly Parton | เนื้อเพลง 9 To 5 Dolly Parton | Chord 9 To 5 Dolly Parton
คอร์ด เนื้อเพลง 9 To 5 Dolly Parton Chordza

Tumble outta bed And I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch And try to come to life Jump in the shower And the blood starts pumpin' Out on the street The traffic starts jumpin' The folks like me on the job from 9 to 5 * Workin' 9 to 5, What a way to make a livin' Barely gettin' by It's all takin' and no givin' They just use your mind And they never give you credit It's enough to drive you crazy If you let it 9 to 5, for service and devotion You would think that I Would deserve a fat promotion Want to move ahead But the boss won't seem to let me I swear sometimes that man is out to get me They let you dream Just to watch 'em shatter You're just a step On the boss- man's ladder But you got dreams He'll never take away You're in the same boat With a lotta your friends Waitin' for the day your ship'll come in 'N' the tide's gonna turn And it's all gonna roll your way ( * ) ** 9 to 5, yeah They got you where they want you There's a better life And you dream about it, don't you It's a rich man's game No matter what they call it ( * / ** )


EmoticonEmoticon