21 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
""

เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
คอร์ด อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
เชิญเด้อ? เชิญมาฟังทางพี้น้องพี่ทั้งหลาย ข้าสิยายเป็นกลอนเรื่องราวพอฮู้

หันมาดูทางพี้อีสานเฮาเนาว์บ่อน บ่ว่าลำและฟ้อนสะออนโอ้ม่วนยิน

หมู่ไทยเฮาบ่สิ้นฮีตเก่าคองหลังบ่ให้เสียเพพังต่อเติมเสริมไว้


เอาเด้อในตอนนี้ ตอนนี้สิลีลาวาดท่า อุปมาใส่เรื่องเมืองบ้านถิ่นอีสาน ขอจาต้านไขต่อความลำ
ฉันสินำมาจาสู่ฟังวันนี้ มีหลายล้ำวัฒนธรรมลือส่า ลือส่า สืบกันมาแต่เค้าคนเฒ่าแต่หลัง
ไผอยู่ยั้งกะมีแต่ควมสุข ทุกข์บ่มีมาพาลปานวิมานเมืองฟ้า ปูปลากุ้งหอยนาเลียบฝั่ง เลียบฝั่ง
ฝนหลั่งมาจ้ากจ้นคนได้เฮ็ดนา ลมพัดกล้าตะเว็นอ่อนสีแสง ยามมื้อแลงอ้นเสียงหมู่สกุนาฮ้อง
ของกินนี้มีมาหลายหลากธรรมชาติแต่งไว้ให้เฮาได้อยู่กิน บ่ได้สิ้นทุกอย่างพอมี ประเพณีดาเดิม
ต่อเติมเสริมซ้ำ

วัฒนธรรมบ่มีวันสูญสิ้น วัฒนธรรมบ่มีวันสูญสิ้น คู่ธานินทร์ถิ่นอีสานตลอดมา
ประเพณีสุดสวยงามตา ดีล้ำบุญกฐินผ้าป่า อยู่บ่อนได๋กะหลบมาเอาบุญบ้านเฮา
เดือนสี่บุญผะเวสสันดร เป็นตาออนซอนแห่กัณหลอนยามแลง เบิ่งคุ้มใต้จักเสียงกลองเสียงแซ่ง
คุ้มกลางบ้านกะพากันฟ้อนแหย่ง คุ้มเหนือกะมาแฮงจักเสียงแคนเสียงพิณ
ยลยินประเพณีเดือนห้า เย็นชื่นอุราบุญมหาสงกรานต์ โฮมตุ้มหมู่เฮาลูกหลาน ขอพรผู้เฒ่านำบ้าน
ต่างสุขสำราญทั่วสถานถิ่นแดน เดือนหกมาเอาบุญบั้งไฟ ผาแดงนางไอ่เต้าใส่โฮมขบวน
เบิ่งคุ้มได๋เซิ้งมาเป็นตาม่วน บั้งไฟบ่ขึ้นเขาแฮ่งพากันม่วน ต่างกะเฮเสสวนส้วนเอากันลงตม

บ่มีล้มประเพณีแต่เก่า แต่เก่า อันนี้เพียงแต่เว้ายอขึ้นหว่างตอน ขอฮับต้อนท่องเที่ยวเมืองอีสานสุข

สำราญงามตาสู่อันเพียงพร้อม ซอมไปหน้าอารามเฮืองฮุ่งไผกะหมายมาดมุ่งอีสานให้ฮุ่งเฮือง

บ่สร้างเรื่องเคืองเหตุกระทำผิดเศรษฐกิจพวมดีถิ่นอีสานเฮานี้ สามัคคีไว้มีน้ำใจปันแบ่ง
อย่าได้แหนงหน่ายหน้า ซนซั้นบ่แบ่งกัน เว้าส่ำนี้สาก่อนน้อกลอน ตอนได๋มันผิดไป
โปรดอภัยเฮียมบ้างEmoticonEmoticon