19 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม Chordza
คอร์ด กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม | เนื้อเพลง กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม | Chord กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม
""

เนื้อเพลง กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม
คอร์ด กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม | เนื้อเพลง กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม | Chord กัมพูชาที่รัก ยิ่งยง ยอดบัวงาม
บองสรันโอนแม่คุณ เหมือนมีบุญที่พี่มาเห็น
งามเหลือเกินหนอเจ้า แม่สาวชาวเมืองเขมร สาวพนมเปญ ละออ ละออ
บองสรันโอนบองสรันโอน เห็นใจคนไทยเถิดหนอ
ความรักยังฝังแน่น ข้ามแดนมายืนเฝ้ารอ ละออ ละออ สาวกัมพูชา

* พี่พบงามงอนที่นครธม ใต้ร่มทองกวาว คืนฟ้าสกาวมีดาวเด่นฟ้า
พี่หลงเสน่ห์ สาวงามแห่งกัมพูชา จึงย้อนรอยแรมกลับมา ที่รักจ๋าจงอย่าชัง

** บองสรันโอน บองสรันโอน แม้ไม่เจอคนที่พี่หวัง
หากไม่เจอขวัญอ่อน ไม่ย้อนหวนคืนกลับหลัง จะฝังร่างกายไว้ที่เขมร


( * , ** )


อยู่ไหนกันน้องอยู่ไหนกันน้องบองสรันโอน
EmoticonEmoticon