24 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I’m Coming Out Diana Ross Chordza

คอร์ด I’m Coming Out Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ I’m Coming Out Diana Ross | คอร์ดเพลง I’m Coming Out Diana Ross | เพลง I’m Coming Out Diana Ross | เนื้อเพลง I’m Coming Out Diana Ross | Chord I’m Coming Out Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง I’m Coming Out Diana Ross Chordza

I'm coming out I'm coming I'm coming out I'm coming out I'm coming out * I'm coming out I want the world to know Got to let it show I'm coming out I want the world to know I got to let it show There's a new me coming out And I just had to live And I wanna give I'm completely positive I think this time around I am gonna do it Like you never knew it Ooh, I'll make it through The time has come for me To break out of this shell I have to shout That I am coming out ( * / * ) I've got to show the world All that I wanna be And all my abilities There's so much more to me Somehow, I have to make them Just understand I got it well in hand And, oh, how I've planned I'm spreadin' love There is no need to fear And I just feel so good Everytime I hear ( * / * )EmoticonEmoticon