20 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง All Day Long Perry Como Chordza

คอร์ด All Day Long Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ All Day Long Perry Como | คอร์ดเพลง All Day Long Perry Como | เพลง All Day Long Perry Como | เนื้อเพลง All Day Long Perry Como | Chord All Day Long Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง All Day Long Perry Como Chordza

Each day just goes so fast, I turn around, it's past
You don't get time to hang a sign on me
Love me while you can, Or I'll get a plan
A lifetime is so short, A new one can't be bought
But what you've got means such a lot to me
Make love all day long
Make love singing songs
Make love all day long
Make love singing songs
There's people standing round, Who screw you in the ground
They'll fill you in with all the things you see
I'll make love to you
If you want me to