24 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Day After Day Ray Charles Chordza

คอร์ด Day After Day Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Day After Day Ray Charles | คอร์ดเพลง Day After Day Ray Charles | เพลง Day After Day Ray Charles | เนื้อเพลง Day After Day Ray Charles | Chord Day After Day Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Day After Day Ray Charles Chordza

Day after day, alone on the hill
The man with the foolish grin is keeping perfectly still
But nobody wants to know him
They can see that he's just a fool
As he never gives an answer
But the fool on the hill
Sees the sun going down
And the eyes in his head
See the world spinning around
Well on the way, head in a cloud
The man of a thousand voices talking percetly loud
But nobody ever hears him
Or the sound he appears to make
And he never seems to notice
But the fool on the hill
Sees the sun going down
And the eyes in his head
See the world spinning around
And nobody seems to like him
They can tell what he wants to do
And he never shows his feelings
But the fool on the hill
Sees the sun going down
And the eyes in his head
See the world spinning around
He never listen to them
He knows that they're the fools
They don't like him
The fool on the hill
Sees the sun going down
And the eyes in his head
See the world spinning around

EmoticonEmoticon