29 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Memories Ray Charles Chordza

คอร์ด Sweet Memories Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Memories Ray Charles | คอร์ดเพลง Sweet Memories Ray Charles | เพลง Sweet Memories Ray Charles | เนื้อเพลง Sweet Memories Ray Charles | Chord Sweet Memories Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Memories Ray Charles Chordza

Sweet, sweet memories you gave-a me
You can't beat the memeories you gave-a me
Take one fresh and tender kiss
Add one stolen night of bliss
One girl, one boy
Some grief, some joy
Memories are made of this
Don't forget a small moonbeam
Fold in lightly with a dream
Your lips and mine
Two sips of wine
Memories are made of this
Then add the wedding bells
One house where lovers dwell
Three little kids for flavor
Stir carefully through the days
See how the flavor stays
These are the dreams you will savor
With His blessings from above
Serve it generously with love
One man, one wife
One love through life
Memories are made of this
Memories are made of this
EmoticonEmoticon