25 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Relations Ray Charles Chordza

คอร์ด Relations Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Relations Ray Charles | คอร์ดเพลง Relations Ray Charles | เพลง Relations Ray Charles | เนื้อเพลง Relations Ray Charles | Chord Relations Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Relations Ray Charles Chordza

Picture me upon your knee
With tea for two and two for tea
Just me for you and you for me, alone
Nobody near us, to see us or hear us
No friends or relations
On weekend vacations
We won't have it known, dear
That we own a telephone, dear
Day will break and I'm gonna wake
And start to bake a sugar cake
For you to take for all the boys to see
We will raise a family
A boy for you , and a girl for me
Can't you see how happy we will be
Picture me upon your knee
With tea for two and two for tea
Just me for you and you for me, alone
Nobody near us, to see us or hear us
No friends or relations
On weekend vacations
We won't have it known, dear
That we own a telephone, dear
Day will break and I'm gonna wake
And start to bake a sugar cake
For you to take for all the boys to see
We will raise a family
A boy for you , and a girl for me
Can't you see how happy we will be
EmoticonEmoticon