20 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Dance On Little Girl Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dance On Little Girl Paul Anka Chordza
คอร์ด Dance On Little Girl Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ Dance On Little Girl Paul Anka | คอร์ดเพลง Dance On Little Girl Paul Anka Dance dance on little girl
In the arms of someone new
As you dance as you twirl
My heart dances with you
Dance dance on little girl
But tell me, what I've done wrong
Why should he hold you tight
While they're playing our song
I am watching you
Oh! No, no it cannot be
While I'm watching you
I'm wishing hoping it for me
Dance dance on little girl
Tell me why did we part
Dance dance on little girl
Dance out of my heart
I am watching you
No, no it cannot be
While I'm watching you
I'm wishing hoping it for me
Dance dance on little girl
Tell me why did we part
Dance dance on little girl
Dance out of my heart
Oh! Look at you, there you go go go
Oh! Yes you know, that you're wrong wrong wrong
Because you know you gone gone gone
Yes you know that you gone gone gone, right out of my heart

EmoticonEmoticon