23 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Crying Time Ray Charles Chordza

คอร์ด Crying Time Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Crying Time Ray Charles | คอร์ดเพลง Crying Time Ray Charles | เพลง Crying Time Ray Charles | เนื้อเพลง Crying Time Ray Charles | Chord Crying Time Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Crying Time Ray Charles Chordza

Oh, it's cryin' time again, you're gonna leave me
I can see that far away look in your eyes
I can tell by the way you hold me darlin' Oooh
That it won't be long before it's cryin' time
Now they say that absence makes the heart grow fonder (fonder)
And that tears are only rain to make love grow
Well my love for you could never grow no stronger (stronger)
If I lived to be a hundred years old
Oh, it's cryin' time again, you're gonna leave me
I can see that far away look in your eyes
I can tell by the way you hold me darlin'. Yeah now
That it won't be long before it's cryin' time
Now you say you've found someone that you love better (better)
That's the way it's happened every time before
And as sure as the sun comes up tomorrow ('morrow)
Cryin' time will start when you walk out the door
Oh, it's cryin' time again, you're gonna leave me
I can see that far away look in your eyes
I can tell by the way you hold me darlin'. Alright now
That it won't be long before it's cryin' time
(That it won't be long before it's cryin' time)

EmoticonEmoticon