23 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Summer's Gone Perry Como Chordza

คอร์ด The Summer's Gone Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ The Summer's Gone Perry Como | คอร์ดเพลง The Summer's Gone Perry Como | เพลง The Summer's Gone Perry Como | เนื้อเพลง The Summer's Gone Perry Como | Chord The Summer's Gone Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง The Summer's Gone Perry Como Chordza

Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling
From glenn to glenn and down the mountain side
The summer's gone and all the roses falling
It's you, It's you must go and I must bide
Oh Danny boy, oh Danny boy, the pipes are calling
From glenn to glenn and even down the mountain side
The summer's gone and all the roses falling
It's you, It's you must go and I must bide
Well, come on back when summer's in the meadow
When the valley's hushed and even white with snow
Hey, I'll be there in sunshine or in shadow
Oh Danny boy, oh Danny boy I love you so
Oh Danny boy, oh Danny boy, the pipes are calling
From glenn to glenn and even down the mountain side
The summer's gone and all the roses falling
It's you, It's you must go and I must bide
Well, come on back when summer's in the meadow
When the valley's hushed and even white with snow
Hey, I'll be there in sunshine or in shadow
Oh Danny boy, oh Danny boy I love you so
Oh Danny boy, oh Danny boy I love you so
Oh Danny boy, oh Danny boy I love you so

EmoticonEmoticon