20 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Jackie Wilson Perry Como Chordza

คอร์ด Jackie Wilson Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Jackie Wilson Perry Como | คอร์ดเพลง Jackie Wilson Perry Como 
คอร์ด เนื้อเพลง Jackie Wilson Perry Como Chordza

Catch a falling star an' put it in your pocket
Never let it fade away
Catch a falling star an' put it in your pocket
Save it for a rainy day
For love may come an' tap you on the shoulder
Some starless nights
Just in case you feel, you wanna hold her
You'll have a pocketful of starlight
Catch a falling star an' put it in your pocket
(Catch a falling star an' put it in your pocket)
Never let it fade away!
(Never let it fade away!)
Catch a falling star an' put it in your pocket
(Catch a falling star an' put it in your pocket)
Save it for a rainy day!
(Save it for a rainy day!)
For love might come and tap you on the shoulder
Some starless nights
An' just in case you feel, you wanna hold her
You'll have a pocketful of starlight
(Pocketful of starlight!)
(Hmm mmm mmm hmm mmm)
Catch a falling star an' put it in your pocket
(Catch a falling star an' put it in your pocket)
Never let it fade away!
(Never let it fade away!)
Catch a falling star an' put it in your pocket
(Catch a falling star an' put it in your pocket)
Save it for a rainy day!
(Save it for a rainy)
(Save it for a rainy, rainy, rainy day!)
For when your troubles startin' multiplyin'
An' they just might
It's easy to forget them without tryin'
With just a pocketful of starlight
Catch a falling star an' put it in your pocket
(Catch a falling star an' put it in your pocket)
Never let it fade away!
(Never let it fade away!)
Catch a falling star an' put it in your pocket
Save it for a rainy day
(Save it for rainy day!)
Save it for a rainy day

EmoticonEmoticon