14 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Free Fallin' John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Free Fallin' John Mayer Chordza
คอร์ด Free Fallin' John Mayer | คอร์ดกีต้าร์ Free Fallin' John Mayer | คอร์ดเพลง Free Fallin' John Mayer | เพลง Free Fallin' John Mayer She's a good girl, loves her mama
Loves Jesus and America too
Shes a good girl, crazy 'bout Elvis
Loves horses and her boyfriend too
It's a long day living in Reseda
There's a freeway runnin' through the yard
And I'm a bad boy 'cause I don't even miss her
I'm a bad boy for breakin' her heart
And I'm free, free fallin' fallin'
And I'm free, free fallin' fallin'
All the vampires walkin' through the valley
They move west down Ventura Boulevard
And all the bad boys are standing in the shadows
And the good girls go home with broken hearts
And I'm free, free fallin' fallin'
And I'm free, free fallin' fallin'
Free fallin', now I'm free fallin', now I'm
Free fallin', now I'm free fallin', now I'm
Free fallin', now I'm free fallin', now I'm
Free fallin', now I'm free fallin',
I wanna glide down over Mulholland
I wanna write her name in the sky
I wanna free fall out into nothin'
Oh I'm gonna leave this, this world for a while
And I'm free, free fallin' fallin'
And I'm free, free fallin' fallin'
Now I'm free, free fallin', fallin'
Now I'm free, free fallin', fallin'
Free fallin', fallin'
Free fallin', fallin'
Free fallin', fallin'


EmoticonEmoticon