24 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Action Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Action Butterfly Chordza
คอร์ด Action Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Action Butterfly | คอร์ดเพลง Action Butterfly | เพลง Action Butterfly | เนื้อเพลง Action Butterfly | Chord Action Butterfly

Just a man
in a lonely world.
No one seems to care
A silent crowd
in a circus town,
that's what they always say
A true believer,
a holy man.
They look at him that way
But when the moon is rising,
when the midnight strikes
There's a strange
line in his pray
* Looking for action.
I need some action
Looking for action.
I need some action
tonight
Deep inside
his twisted mind
you can hear his music played
The backup tune
from the dead cartoon
has echoed in his brain
Behind the scene
he collects his dreams
and put them in his grave
And when the time is right,
when there is no one inside
He red reams himself again
(Repeat *)
(Repeat *)

EmoticonEmoticon