22 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Dreams And Memories Perry Como Chordza

คอร์ด Dreams And Memories Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Dreams And Memories Perry Como | คอร์ดเพลง Dreams And Memories Perry Como | เพลง Dreams And Memories Perry Como | เนื้อเพลง Dreams And Memories Perry Como | Chord Dreams And Memories Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Dreams And Memories Perry Como Chordza

Dreams and memories, Are all that you've left me
Only lonely thoughts, About the one I worship and adore!
Dreams and memories, Are what I must live with
Sad remembering, Of golden moments that exist no more!
Lovin' arms to hold me tight, And your lips to kiss goodnight
A love that seemed "Oh so right", And yet, somehow, went wrong!
Dreams and memories, The moonlight on your hair
Songs that we sang, That feeling we shared whenever a church bell rang!
Oh, the memories and dreams of you, I can't live without you
I'll keep on praying you come back to me, To me to me!

EmoticonEmoticon