แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คอร์ด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คอร์ด แสดงบทความทั้งหมด

18 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง เข้าแถวเด้า มุก ขวัญใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เข้าแถวเด้า มุก ขวัญใจ Chordza
คอร์ด เข้าแถวเด้า มุก ขวัญใจ | เนื้อเพลง เข้าแถวเด้า มุก ขวัญใจ | Chord เข้าแถวเด้า มุก ขวัญใจ

คอร์ด เนื้อเพลง ด้วยความหวังดี เฟิร์น กัญญารัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ด้วยความหวังดี เฟิร์น กัญญารัตน์ Chordza
คอร์ด ด้วยความหวังดี เฟิร์น กัญญารัตน์ | เนื้อเพลง ด้วยความหวังดี เฟิร์น กัญญารัตน์ | Chord ด้วยความหวังดี เฟิร์น กัญญารัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง ตัดบ่ขาด(แต่ไปต่อบ่ได้) ก้อง วรัญญู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัดบ่ขาด(แต่ไปต่อบ่ได้) ก้อง วรัญญู Chordza
คอร์ด ตัดบ่ขาด(แต่ไปต่อบ่ได้) ก้อง วรัญญู | เนื้อเพลง ตัดบ่ขาด(แต่ไปต่อบ่ได้) ก้อง วรัญญู | Chord ตัดบ่ขาด(แต่ไปต่อบ่ได้) ก้อง วรัญญู

คอร์ด เนื้อเพลง นาทีฉุกเฉิน บิ๋ว กิตติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นาทีฉุกเฉิน บิ๋ว กิตติมา Chordza
คอร์ด นาทีฉุกเฉิน บิ๋ว กิตติมา | เนื้อเพลง นาทีฉุกเฉิน บิ๋ว กิตติมา | Chord นาทีฉุกเฉิน บิ๋ว กิตติมา

คอร์ด เนื้อเพลง นาทีฉุกเฉิน เบลล์ นิภาดา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นาทีฉุกเฉิน เบลล์ นิภาดา Chordza
คอร์ด นาทีฉุกเฉิน เบลล์ นิภาดา | เนื้อเพลง นาทีฉุกเฉิน เบลล์ นิภาดา | Chord นาทีฉุกเฉิน เบลล์ นิภาดา

คอร์ด เนื้อเพลง บ่งามแต่หมาน มุก ขวัญใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่งามแต่หมาน มุก ขวัญใจ Chordza
คอร์ด บ่งามแต่หมาน มุก ขวัญใจ | เนื้อเพลง บ่งามแต่หมาน มุก ขวัญใจ | Chord บ่งามแต่หมาน มุก ขวัญใจ

17 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร Chordza
คอร์ด บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร | เนื้อเพลง บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร | Chord บ่ฮู้ใจอ้าย นุ่น นันทพร

คอร์ด เนื้อเพลง แบมือ จ๊อบ บรรจบ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แบมือ จ๊อบ บรรจบ Chordza
คอร์ด แบมือ จ๊อบ บรรจบ | เนื้อเพลง แบมือ จ๊อบ บรรจบ | Chord แบมือ จ๊อบ บรรจบ

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ Chordza
คอร์ด ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ | เนื้อเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ | Chord ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ด เนื้อเพลง สิให้ตายกะถิ่มอ้ายคือเก่า เซียงเพ้ว เมืองสกล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิให้ตายกะถิ่มอ้ายคือเก่า เซียงเพ้ว เมืองสกล Chordza
คอร์ด สิให้ตายกะถิ่มอ้ายคือเก่า เซียงเพ้ว เมืองสกล | เนื้อเพลง สิให้ตายกะถิ่มอ้ายคือเก่า เซียงเพ้ว เมืองสกล | Chord สิให้ตายกะถิ่มอ้ายคือเก่า เซียงเพ้ว เมืองสกล

คอร์ด เนื้อเพลง อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ Chordza
คอร์ด อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ | เนื้อเพลง อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ | Chord อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ด เนื้อเพลง อาการพันพรือใหนทำมือแลถิ น้องมิน ฟินเวอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อาการพันพรือใหนทำมือแลถิ น้องมิน ฟินเวอร์ Chordza
คอร์ด อาการพันพรือใหนทำมือแลถิ น้องมิน ฟินเวอร์ | เนื้อเพลง อาการพันพรือใหนทำมือแลถิ น้องมิน ฟินเวอร์ | Chord อาการพันพรือใหนทำมือแลถิ น้องมิน ฟินเวอร์

คอร์ด เนื้อเพลง หวานไม่เป็น (I m Shy) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย Feat. Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หวานไม่เป็น (I m Shy) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย Feat. Chordza
คอร์ด หวานไม่เป็น (I m Shy) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย Feat. | เนื้อเพลง หวานไม่เป็น (I m Shy) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย Feat. | Chord หวานไม่เป็น (I m Shy) Aueyauey เอ๋ยเอ้ย Feat.

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เจ้าของ Blackwolf BOY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เจ้าของ Blackwolf BOY Chordza
คอร์ด ไม่ใช่เจ้าของ Blackwolf BOY | เนื้อเพลง ไม่ใช่เจ้าของ Blackwolf BOY | Chord ไม่ใช่เจ้าของ Blackwolf BOY

คอร์ด เนื้อเพลง วอน CHABA x KOB FLAT BOY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วอน CHABA x KOB FLAT BOY Chordza
คอร์ด วอน CHABA x KOB FLAT BOY | เนื้อเพลง วอน CHABA x KOB FLAT BOY | Chord วอน CHABA x KOB FLAT BOY

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องเล่าของหุ่นไล่กา ERROR 99 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องเล่าของหุ่นไล่กา ERROR 99 Chordza
คอร์ด เรื่องเล่าของหุ่นไล่กา ERROR 99 | เนื้อเพลง เรื่องเล่าของหุ่นไล่กา ERROR 99 | Chord เรื่องเล่าของหุ่นไล่กา ERROR 99

คอร์ด เนื้อเพลง You should be sad Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You should be sad Halsey Chordza
คอร์ด You should be sad Halsey | เนื้อเพลง You should be sad Halsey | Chord You should be sad Halsey

คอร์ด เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher Chordza
คอร์ด Bold Liam Gallagher | เนื้อเพลง Bold Liam Gallagher | Chord Bold Liam Gallagher

คอร์ด เนื้อเพลง I ve All I Need Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I ve All I Need Liam Gallagher Chordza
คอร์ด I ve All I Need Liam Gallagher | เนื้อเพลง I ve All I Need Liam Gallagher | Chord I ve All I Need Liam Gallagher

คอร์ด เนื้อเพลง Once Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Once Liam Gallagher Chordza
คอร์ด Once Liam Gallagher | เนื้อเพลง Once Liam Gallagher | Chord Once Liam Gallagher

คอร์ด เนื้อเพลง One Of Us Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Of Us Liam Gallagher Chordza
คอร์ด One Of Us Liam Gallagher | เนื้อเพลง One Of Us Liam Gallagher | Chord One Of Us Liam Gallagher

คอร์ด เนื้อเพลง Paper Crown Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Paper Crown Liam Gallagher Chordza
คอร์ด Paper Crown Liam Gallagher | เนื้อเพลง Paper Crown Liam Gallagher | Chord Paper Crown Liam Gallagher

คอร์ด เนื้อเพลง When I m In Need Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง When I m In Need Liam Gallagher Chordza
คอร์ด When I m In Need Liam Gallagher | เนื้อเพลง When I m In Need Liam Gallagher | Chord When I m In Need Liam Gallagher

คอร์ด เนื้อเพลง You Better Run Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Better Run Liam Gallagher Chordza
คอร์ด You Better Run Liam Gallagher | เนื้อเพลง You Better Run Liam Gallagher | Chord You Better Run Liam Gallagher

16 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงแฟนเก่า ตาโอ๋ วงเซอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงแฟนเก่า ตาโอ๋ วงเซอร์ Chordza
คอร์ด คิดถึงแฟนเก่า ตาโอ๋ วงเซอร์ | เนื้อเพลง คิดถึงแฟนเก่า ตาโอ๋ วงเซอร์ | Chord คิดถึงแฟนเก่า ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ด เนื้อเพลง นี่คือรักใช่ไหม ( WHY R U ) แก้ว x โทโมะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นี่คือรักใช่ไหม ( WHY R U ) แก้ว x โทโมะ Chordza
คอร์ด นี่คือรักใช่ไหม ( WHY R U ) แก้ว x โทโมะ | เนื้อเพลง นี่คือรักใช่ไหม ( WHY R U ) แก้ว x โทโมะ | Chord นี่คือรักใช่ไหม ( WHY R U ) แก้ว x โทโมะ

คอร์ด เนื้อเพลง ให้จ่มแหน่ มอส จารุภัทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้จ่มแหน่ มอส จารุภัทร Chordza
คอร์ด ให้จ่มแหน่ มอส จารุภัทร | เนื้อเพลง ให้จ่มแหน่ มอส จารุภัทร | Chord ให้จ่มแหน่ มอส จารุภัทร

คอร์ด เนื้อเพลง Underdog Alicia Keys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Underdog Alicia Keys Chordza
คอร์ด Underdog Alicia Keys | เนื้อเพลง Underdog Alicia Keys | Chord Underdog Alicia Keys

คอร์ด เนื้อเพลง Wrong Direction Hailee Steinfeld Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wrong Direction Hailee Steinfeld Chordza
คอร์ด Wrong Direction Hailee Steinfeld | เนื้อเพลง Wrong Direction Hailee Steinfeld | Chord Wrong Direction Hailee Steinfeld

คอร์ด เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard Chordza
คอร์ด The Single Song Jack Maynard | เนื้อเพลง The Single Song Jack Maynard | Chord The Single Song Jack Maynard

คอร์ด เนื้อเพลง With You Jacob Lee Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With You Jacob Lee Chordza
คอร์ด With You Jacob Lee | เนื้อเพลง With You Jacob Lee | Chord With You Jacob Lee

คอร์ด เนื้อเพลง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Chordza
คอร์ด | เนื้อเพลง | Chord