แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพลงอีสาน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพลงอีสาน แสดงบทความทั้งหมด

14 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ของเล่น ดอกเหมย เพ็ญนภา ຂອງຫລິ້ນ ດອກເໝີຍ ເພັນນະພາ ສົມ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ของเล่น ดอกเหมย เพ็ญนภา ຂອງຫລິ້ນ ດອກເໝີຍ ເພັນນະພາ ສົມ Chordza
คอร์ด ของเล่น ดอกเหมย เพ็ญนภา | เนื้อเพลง ของเล่น ดอกเหมย เพ็ญนภา | Chord ของเล่น ดอกเหมย เพ็ญนภา

12 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | Chord เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์ | Chord เจ็บนิดเดียว เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์ | Chord เคยฮักกันบ่ เพชร สหรัตน์

9 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ | Chord เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์

25 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza
คอร์ด ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์ | Chord ครกขาดสาก เพชร สหรัตน์

23 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ล้างหอยคอยอ้าย เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ล้างหอยคอยอ้าย เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จับมือกันหย่าง เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จับมือกันหย่าง เพชร สหรัตน์ Feat.เอม อภัสรา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส Chordza
คอร์ด ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส | คอร์ดกีต้าร์ ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส | คอร์ดเพลง ไข่ฮ้างฮัง เพชร สหรัตน์ Feat.บัวผัน ทังโส

21 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน School Chordza

คอร์ด ฮักที่แสนดี กู่แคน School | คอร์ดกีต้าร์ ฮักที่แสนดี กู่แคน School | คอร์ดเพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน School | เพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน School | เนื้อเพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน School | Chord ฮักที่แสนดี กู่แคน School
คอร์ด เนื้อเพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน School Chordza

21 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | เพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ | Chord น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์ Chordza

12 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | เพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ | Chord หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ 
คอร์ด เนื้อเพลง หมาหวงก้าง เพชร สหรัตน์ Chordza

10 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายสิถ่าเด้อหล่าเอ้ย เพชร สหรัตน์ Feat.เนย วรัญญา รุ่งแสง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายสิถ่าเด้อหล่าเอ้ย เพชร สหรัตน์ Feat.เนย วรัญญา รุ่งแสง Chordza

1 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด แตกใน เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ แตกใน เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ | เพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ | Chord แตกใน เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง แตกใน เพชร สหรัตน์ Chordza

23 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คิดว่ายังโสด เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดว่ายังโสด เพชร สหรัตน์ Feat.มดแดง จิราพร Chordza

22 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | เพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย | Chord พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง พี่ชายชั่วคราว ต่าย อรทัย Chordza

7 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง Chordza

6 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | เพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย | Chord ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | เพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย | Chord ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | เพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย | Chord เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง เก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่น ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | เพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย | Chord ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย Chordza

30 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | เพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | Chord ใจสารภาพ ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย Chordza

8 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ | เพลง อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ | Chord อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายแค่แก้เหงา เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ | เพลง อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ | Chord อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายขอร้องน้องได้บ่ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ | เพลง อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ | Chord อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ เพชร สหรัตน์ Chordza

7 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ | เพลง คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ | Chord คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดสิอดเอา เพชร สหรัตน์ Chordza

1 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้บ่าวดาวเทียม เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้บ่าวดาวเทียม เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด ผู้บ่าวดาวเทียม เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ ผู้บ่าวดาวเทียม เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง ผู้บ่าวดาวเทียม เพชร สหรัตน์

9 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ | เพลง เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ | Chord เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง เสือสิ้นลาย เพชร สหรัตน์ Chordza

5 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ | เพลง ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ | Chord ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง ฮักเจ้าจนตาย เพชร สหรัตน์ Chordza

31 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย | เพลง รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย | Chord รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง รู้ว่าเขาหมดใจ…ทำไมยังฮักเหมือนเดิม ต่าย อรทัย Chordza

28 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ | คอร์ดเพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ | เพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ | Chord ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เพชร สหรัตน์ Chordza