30 สิงหาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่  จรัล มโนเพ็ชร Chordzaข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว       
ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน        
ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน       
อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำ  อ้ายมูล   อ้ายสมอ้ายดี       
เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋   
ป้อแม่    ถ้าปู๋   สะรี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย     
ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย       
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย


EmoticonEmoticon