11 พฤศจิกายน 2556

คอร์ด เนื้อเพลง จงรัก แจ้ ดนุพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จงรัก แจ้ ดนุพล Chordza


จงรัก แจ้ ดนุพล

โปรดอย่าถาม... 
ว่าฉันเป็นใคร เมื่อในอดีต 
และโปรดอย่าถาม 
ว่าอดีตฉันเคยรักใคร.. 
รู้ไว้อย่างเดียว เดี๋ยวนี้รักเธอ 
และรักตลอดไป 
รักมากเพียงไหน 
กำหนดวัดได้ เท่าดวงใจฉัน 

อย่าเพียรถาม 
ว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใด 
ฉันตอบไม่ได้ 
ว่าฉันจะรักชั่วกาลนิรันดร์... 
เพราะชีวิตฉัน คงไม่ยืนยาว 
ไปถึงป่านนั้น...รู้แต่เพียงฉัน 
หมดสิ้นรักเธอ เมื่อฉันหมดลม 

อย่าเพียรถาม 
ว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใด 
ฉันตอบไม่ได้ 
ว่าฉันจะรักชั่วกาลนิรันดร์ 
เพราะชีวิตฉัน คงไม่ยืนยาว 
ไปถึงป่านนั้น รู้แต่เพียงฉัน 
หมดสิ้นรักเธอ เมื่อฉันหมดลม 


EmoticonEmoticon