20 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ค่อยค่อยเรียนรู้ R9 Chordza

คอร์ด ค่อยค่อยเรียนรู้ R9 | คอร์ดกีต้าร์ ค่อยค่อยเรียนรู้ R9 | คอร์ดเพลง ค่อยค่อยเรียนรู้ R9 | เพลง ค่อยค่อยเรียนรู้ R9 | เนื้อเพลง ค่อยค่อยเรียนรู้ R9
คอร์ด เนื้อเพลง ค่อยค่อยเรียนรู้ R9 Chordza


ที่แห่งนี้ที่ทำให้พบเธอ ที่แห่งนี้ที่ทำให้ได้เจอ กลับสิ่งนั้นที่ฉันเคยพร่ำเพ้อ สร้างความรักและบินไปด้วยกัน สร้างความฝันของเธอไปกับฉัน ให้จากนี้ทุกวันมีความหมาย ในเวลาที่เธอทุกข์ใจ อยู่ตรงนี้จะไม่เดี่ยวดาย และเวลาที่เธอยิ้มได้ ก็จะมีฉันอยู่ข้างกาย ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เรียนรู้กันไปด้วยความรักที่มี สิ่งดีดีรออยู่มากมาย ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เก็บเรื่องราวที่อยู่ในทุกนาที ที่ตรงนี้เธอกับฉันจะเดินไปด้วยกัน ถ้าแผ่นฟ้าที่มีคือแสงดาว ถ้าภูเขาที่มีคือลมหนาว ที่แห่งนี้ที่มีคือความรัก ในเวลาที่เธอทุกข์ใจ อยู่ตรงนี้จะไม่เดียวดาย และเวลาที่เธอยิ้มได้ ก็จะมีฉันอยู่ข้างกาย ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เรียนรู้กันไปด้วยความรักที่มี สิ่งดีดีรออยู่มากมาย ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เก็บเรื่องราวที่อยู่ในทุกนาที ที่ตรงนี้เธอกับฉันจะเดินไปด้วยกัน ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เรียนรู้กันไปด้วยความรักที่มี สิ่งดีดีรออยู่มากมาย ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เก็บเรื่องราวที่อยู่ในทุกนาที ที่ตรงนี้เธอกับฉันจะเดินไปด้วยกันEmoticonEmoticon