3 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Be Honest Jason Mraz Chordza

คอร์ด Be Honest Jason Mraz | คอร์ดกีต้าร์ Be Honest Jason Mraz | คอร์ดเพลง Be Honest Jason Mraz | เพลง Be Honest Jason Mraz | เนื้อเพลง Be Honest Jason Mraz
คอร์ด เนื้อเพลง Be Honest Jason Mraz ChordzaOk go, go hang your heart on any tree, You can make yourself available to anybody, Cause every livin' person knows you are a prize, Whichever way you go I'll be easy to find, I don't ask for much, just be honest with me I don't ask for much, be honest Think of this song as a promise you can do what you want, If you decide you wanna move into a new stage, Deleting me from pages in your mission statement, My love is unconditional, make no mistake, I don't ask for much, just be honest with me, I don't ask for much, just be honest with me, Who we are when love is what it wants to be, We are free, and we are having the best day ever by far, Being treated to the light like a superstar I can hold space while you see what your heart has to say about me, There's no dotted line to sign away your freedom, I acknowledge you for what you do to keep strong, I'll always get behind you, don't get me wrong, I don't ask for much, just be honest with me I don't ask for much, just be honest with me I don't ask for much, just be honest with me Who we are when love is what it wants to be, We are free and, we are having the best day ever by far, Being treated to the light like a superstar If I miscommunicated I apologies, If the picture that I painted wasn't very nice, My love is standing by you whatever you decide, I don't ask for much, just be honest, with me, I don't ask for much, just be honest, with me Who we are, when love is what it wants to be, We are free, and we are having the best day ever by far, Yes we are... Yes we are...EmoticonEmoticon