2 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง No One Else Like You Adam Levine Chordza

คอร์ด No One Else Like You Adam Levine | คอร์ดกีต้าร์ No One Else Like You Adam Levine | คอร์ดเพลง No One Else Like You Adam Levine | เพลง No One Else Like You Adam Levine | เนื้อเพลง No One Else Like You Adam Levine
คอร์ด เนื้อเพลง No One Else Like You Adam Levine ChordzaIs everything just right Don't want you thinking that I'm in a hurry I won't stay afraid I had this vision that has got me worried 'Cause everyone wants someone That's one clich? that's true Except you I want no one Unless that someone's you It looks like you Feels like you Smiles like you I want someone just like you True and through Forever blue 'Cause there's no one else like I hope that you're not bad You always said you want a man of passion I'm not the hottest left There's more than likin' physical attraction You got your special someone Between me and you guess who Been spending my whole life waiting For someone just you It looks like you It feels like you It smiles like you I need someone just like you Love me true Forever blue 'Cause there's no one else like I want you in my heart I see you in my dreams I know I make you mad As crazy as it seems Just you, yes you I need someone just like you Love me true Forever blue 'Cause there's no one else There's no one else There's no one else There's no one else There's no one else There's no one else There's no one else I need your help 'Cause you're so far You're so far 'Cause you're so far You're so far 'Cause you're so far 'Cause you're so far 'Cause you're so far You're so far You're so far You're so far...EmoticonEmoticon