25 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley Chordza

คอร์ด I Shot The Sheriff Bob Marley | คอร์ดกีต้าร์ I Shot The Sheriff Bob Marley | คอร์ดเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley | เพลง I Shot The Sheriff Bob Marley | เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley | Chord I Shot The Sheriff Bob Marley
คอร์ด เนื้อเพลง I Shot The Sheriff Bob Marley Chordza

I shot the sheriff But I did not shoot the deputy I shot the sheriff But I did not shoot the deputy All around in my home town They're trying to track me down They say they to bring me in guilty For the killing of a deputy For the life of a deputy But I say, I shot the sheriff But I swear it was in self defence ..I shot the sheriff And they say It is a capital offence Sheriff John Brown always hated me For what I don't know Ev'ry time that I plant a seed He said kill it before it grow He said kill it before it grow But I say,shot the sheriff But I swear it was in self defence Freedom came my way one day And I started out of town All of a sudden I see Sheriff John Brown, Aiming to shoot me down, So I shot, I shot him down But I say, I shot the sheriff But I did not shoot the deputy Refiexes got the better of me And What is to be must be Ev'ry day the bucket goes to the well But one day the bottom


EmoticonEmoticon