29 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง This Is Gonna Hurt Sixx AM Chordza

คอร์ด This Is Gonna Hurt Sixx AM | คอร์ดกีต้าร์ This Is Gonna Hurt Sixx AM | คอร์ดเพลง This Is Gonna Hurt Sixx AM | เพลง This Is Gonna Hurt Sixx AM | เนื้อเพลง This Is Gonna Hurt Sixx AM | Chord This Is Gonna Hurt Sixx AM
คอร์ด เนื้อเพลง This Is Gonna Hurt Sixx AM Chordza

Feels like your life is over
Feels like all hope is gone
You kiss it all away
Maybe maybe
This is a second coming
This is a call to arms
Your finest hour won't be wasted wasted
Hey hey hell is what you make make
Rise against your fate fate
Nothing's gonna keep you down
Even if it's killing you
Because you know the truth

Listen up listen up
There's a devil in the church
Got a bullet in the chamber
And this is gonna hurt
Let it out let it out
You can scream and you can shout
Keep your secrets in the shadows and you'll be sorry
Everybody's getting numb
Everybody's on the run
Listen up listen up
There's a devil in the church
Got a bullet in the chamber
And this is gonna hurt

You got your hell together
You know it could be worse
A self-inflicted murder
Maybe maybe
You say it's all a crisis
You say it's all a blur
There comes a time you've gotta face it face it
Hey hey hell is what you make make
Rise against your fate fate
Nothing's gonna keep you down
Even if it's killing you
Because you know the truth
EmoticonEmoticon