6 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Young Love The Tide Chordza

คอร์ด Young Love The Tide | คอร์ดกีต้าร์ Young Love The Tide | คอร์ดเพลง Young Love The Tide | เพลง Young Love The Tide | เนื้อเพลง Young Love The Tide | Chord Young Love The Tide
คอร์ด เนื้อเพลง Young Love The Tide Chordza

They keep saying we don't know a thing
We're just kids pretending love it's just a game
Oh ohh woahh
What do they know?

Saying that our love won't stand a chance
They were just like us, say they understand
Oh ohh woahh
But they don't know.

They call it young love
And they don't take it serious
As if they know what's best for us
But we won't ever give it up
Wanna feel this way forever young love.

Ooooh
Young love X2

Wish that they just leave us here alone
To make our own mistakes, learning all our wrongs
Oh ohh woahh
What do they know?

Consequences I'll take what I get
Cause you are all I want and I've got not regrets
Oh ohh woahh
They'll never know.

They call it young love
And they don't take it serious
As if they know what's best for us
But we won't ever give it up
Wanna feel this way forever young love.

Oooooh
Young love X4

I know we can do this right X6
They call it young love

And they don't take it serious
As if they know what's best for us
But we won't ever give it up
Wanna feel this way forever young love.

Ooooh
Young love X4
We'll feel this way forever
Young love

We're talking young love.
EmoticonEmoticon