13 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง คำลา (Goodbye) Yerm Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำลา (Goodbye) Yerm Chordza
คอร์ด คำลา (Goodbye) Yerm | เนื้อเพลง คำลา (Goodbye) Yerm | Chord คำลา (Goodbye) Yerm

เนื้อเพลง คำลา (Goodbye) Yerm
คอร์ด คำลา (Goodbye) Yerm | เนื้อเพลง คำลา (Goodbye) Yerm | Chord คำลา (Goodbye) Yerm
มี สิ่งที่เข้าใจ เมื่อดอกไม้ เวลา ชีวิต ผู้คนหลากหลาย
คงจะเข้าใจถูก ที่ฉันมองดูสุดท้ายทุกสิ่งสลาย
ในพริบตา เมื่อเธอเดินเข้ามาหา ด้วยวาจาที่บอกให้ฉัน
ได้เข้าใจ และจะเดินทางต่อ

เอ่ยคำลา บทเพลงในช่วงเวลาที่มีเธอเหลืออยู่
บอกคำลา ภาพเธอในวันเวลาที่ยังคงเหลืออยู่
เผื่อจะลบ เลือน และปล่อยไป
เพื่อจะลบ เลือน และจากไป

บอก อยู่ในหัวใจ เมื่อสุดท้ายต้ิองเจอ มีพบ มีลา จากไป
เพื่อเดินในหนทางใหม่ ชีวิตที่เลยผ่านเก็บไว้เป็นสิ่งสุดท้่าย
ดังสายลม อย่าไปจมอยู่กับฝันในความจริง จะดีกว่านั้น
ไม่หันไป เพื่อจะพบใครใหม่

เอ่ยคำลา บทเพลงในช่วงเวลาที่มีเธอเหลืออยู่
บอกคำลา ภาพเธอในวันเวลาที่ยังคงเหลืออยู่

เอ่ยคำลา บทเพลงในช่วงเวลาที่มีเธอเหลืออยู่
บอกคำลา ภาพเธอในวันเวลาที่ยังคงเหลืออยู่ ที่ยังเหลืออยู่

เอ่ยคำลา บทเพลงในช่วงเวลาที่มีเธอเหลืออยู่
บอกคำลา ภาพเธอในวันเวลาที่ยังคงเหลืออยู่
เพื่อจะลบ เลือน และปล่อยไป
เพื่อจะลบ และเลือน เพื่อจะพบใครใหม่
EmoticonEmoticon