21 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม Chordza
คอร์ด สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม | เนื้อเพลง สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม | Chord สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม

เนื้อเพลง สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม
คอร์ด สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม | เนื้อเพลง สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม | Chord สวรรค์บังใจ วาโย สงคราม
คงเป็นโชคชะตา ที่ชักพาให้เราได้เจอกัน
เลยเกิดเป็นความผูกพัน ขึ้นในหัวใจ
แต่มันแค่ช่วงเวลา ความสุขนั้นไม่นานเท่าไหร่
สวรรค์ ก็แยกให้เราต้องจากกันไปคนละทาง

โอ้ฟ้า ส่งเรามาเจอกันแค่นี้
บุญไม่มี ได้เธอมาเป็นคู่ใจ
หรือเราเคยสร้างกรรมกันมา
ชะตาจึงขวางทางใจ
ปล่อยชีวิตนี้ต้องเดียวดายเมื่อไม่มีเธอ

แต่คงต้องยอมรับความเป็นจริง
ว่าเราไม่ใช่คู่กัน
ขอบคุณสวรรค์ ที่ส่งให้เราได้มาพบเจอ
จะไม่คิดน้อยใจ ปล่อยเธอไปตามทางของเธอ
ชาติหน้าหากมี ขอให้เราได้เป็นคู่กัน

โอ้ฟ้า ส่งเรามาเจอกันแค่นี้
บุญไม่มี ได้เธอมาเป็นคู่ใจ
หรือเราเคยสร้างกรรมกันมา
ชะตาจึงขวางทางใจ
ปล่อยชีวิตนี้ต้องเดียวดายเมื่อไม่มีเธอ

จะสั่งให้ใจ ไม่ให้คิดถึงมันก็คงยาก
เพราะว่ารากรักมันฝังลึกจนสุดใจ

โอ้ฟ้า ส่งเรามาเจอกันแค่นี้
บุญไม่มี ได้เธอมาเป็นคู่ใจ
หรือเราเคยสร้างกรรมกันมา
ชะตาจึงขวางทางใจ
ปล่อยชีวิตนี้ต้องเดียวดายเมื่อไม่มีเธอ

โอ้ฟ้า ส่งเรามาเจอกันแค่นี้
บุญไม่มี ได้เธอมาเป็นคู่ใจ
หรือเราเคยสร้างกรรมกันมา
ชะตาจึงขวางทางใจ
ปล่อยชีวิตนี้ต้องเดียวดายเมื่อไม่มีเธอ

ชั่วชีวิตนี้ต้องเดียวดายเมื่อไม่มีเธอ
EmoticonEmoticon