20 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Flame Tinashe Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Flame Tinashe Chordza
คอร์ด Flame Tinashe | เนื้อเพลง Flame Tinashe | Chord Flame Tinashe

เนื้อเพลง Flame Tinashe
คอร์ด Flame Tinashe | เนื้อเพลง Flame Tinashe | Chord Flame Tinashe
Ooh, ooh
Cold in the night when I hold you close
Ooh, ooh
Searching your eyes, but you're gone like a ghost

And I say "baby, you can put it on me"
'Cause I know I don't make it easy
My body hurts with every heart beat
Just say I'm not the only one

C'mon, tell me that you've still got the flame for me
And tell me that you still want to stay, don't leave
Even though I never give you nothing but hurt
Even though the better part of me, it don't work
Baby, tell me that you've still got the flame for me
And we can let it burn
Ooh, ooh, ooh, ooh

I'll pay any price for the wrongs I've done
It's all you can do when you love someone

And I say "baby, you can put it on me"
'Cause I know I don't make it easy
My body hurts with every heart beat
Just say I'm not the only one

C'mon, tell me that you've still got the flame for me
And tell me that you still want to stay, don't leave
Even though I never give you nothing but hurt
Even though the better part of me, it don't work
Baby, tell me that you've still got the flame for me
And we can let it burn
Ooh, ooh, ooh, ooh

And I know and I know I can't make you
I can't make you let go (don't let go)
And I don't and I don't and I don't blame you
'Cause I hurt you before
Tell me

C'mon, tell me that you've still got the flame for me
And tell me that you still want to stay, don't leave
Even though I never give you nothing but hurt
Even though the better part of me, it don't work
Baby, tell me that you've still got the flame for me
And we can let it burn
Ooh, ooh, ooh, ooh

EmoticonEmoticon