19 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop Chordza
คอร์ด Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop | เนื้อเพลง Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop | Chord Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop

เนื้อเพลง Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop
คอร์ด Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop | เนื้อเพลง Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop | Chord Friends JUSTIN BIEBER Feat.BloodPop
I was wonderin' 'bout your mama
Did she get that job she wanted?
Sold that car that gave her problems?
I'm just curious 'bout her, honest

Know you wonderin' why I been callin'
Like I got ulterior motives
Know we didn't end this so good
But you know we had something so good

So I'm wonderin', can we still be friends? (ah-ah)
Can we still be friends? (ah-ah)
Doesn't have to end (ah-ah)
And if it ends, can we be friends?
Can we be friends?
Can we be friends?

Wonderin' if you got a body
To hold you tighter since I left
Wonderin' if you think about me
Actually, don't answer that

Know you wonderin' why I been callin'
Like I got ulterior motives
Know we didn't end this so good
But you know we had something so good

So I'm wonderin', can we still be friends? (ah-ah)
Can we still be friends? (ah-ah)
Doesn't have to end (ah-ah)
And if it ends, can we be friends?
Can we be friends?
And if it ends, can we be friends?

Know you wonderin' why I been callin'
Like I got ulterior motives
Know we didn't end this so good
But you know we had something so good

I'm wonderin', can we still be friends? (ah-ah)
Can we still be friends? (ah-ah)
Doesn't have to end (ah-ah)
And if it ends, can we be friends?
EmoticonEmoticon