19 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You re Sixteen Johnny Burnette Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You re Sixteen Johnny Burnette Chordza
คอร์ด You re Sixteen Johnny Burnette | เนื้อเพลง You re Sixteen Johnny Burnette | Chord You re Sixteen Johnny Burnette

เนื้อเพลง You re Sixteen Johnny Burnette
คอร์ด You re Sixteen Johnny Burnette | เนื้อเพลง You re Sixteen Johnny Burnette | Chord You re Sixteen Johnny Burnette
You come on like a dream, peaches and cream
Lips like strawberry wine
You're sixteen, you're beautiful and you're mine

You're all ribbons and curls, ooh what a girl
Eyes that sparkle and shine
You're sixteen, you're beautiful and you're mine

You're my baby, you're my pet
We fell in love on the night we met
You touched my hand, my heart went pop
Ooh, when we kissed I could not stop

You walked out of my dreams and into my arms
Now you're my angel divine
You're sixteen, you're beautiful and you're mine

You're my baby, you're my pet
We fell in love on the night we met
You touched my hand, my heart went pop
Ooh, when we kissed I could not stop

You walked out of my dreams, and into my car
Now you're my angel divine
You're sixteen, you're beautiful, and you're mine
EmoticonEmoticon