3 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Always Zweedz n' Roll Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Always Zweedz n' Roll Chordza
คอร์ด Always Zweedz n' Roll | เนื้อเพลง Always Zweedz n' Roll | Chord Always Zweedz n' Roll

เนื้อเพลง Always Zweedz n' Roll
คอร์ด Always Zweedz n' Roll | เนื้อเพลง Always Zweedz n' Roll | Chord Always Zweedz n' Roll
When I look into your eyes I see the light, It shines to me carefully. From the sun through the sky Oh darling, don't worry I'll never leave, I'll stand for you No one can take this from me I won't let you be free well, my dreams have come when you are by my side I know, I know.. When I hold your hand I won't let you go no matter what happens to you When I made you cry Oh Darling, don't turn away I never meant you any pain If you're gonna leave, Would you come back? I'm begging you to stay I'm wait for.... you I'm waiting... Oh, baby... I love you 'Cause you're more than love, you're my life.

EmoticonEmoticon