21 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Butterflies Kacey Musgraves Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Butterflies Kacey Musgraves Chordza
คอร์ด Butterflies Kacey Musgraves | เนื้อเพลง Butterflies Kacey Musgraves | Chord Butterflies Kacey Musgraves

เนื้อเพลง Butterflies Kacey Musgraves
คอร์ด Butterflies Kacey Musgraves | เนื้อเพลง Butterflies Kacey Musgraves | Chord Butterflies Kacey Musgraves
I was just coastin'
Never really goin anywhere
Caught up in a web I was gettin kinda used to stayin' there
And out of the blue
I fell for you
Now you're lifting me up, instead of holding me down
Stealing my heart instead of stealing my crown
Untangled all the strings round my wings that were tied
I didn't know him and I didn't know me
Cloud nine was always out of reach
Now I remember what it feels like to fly
You give me butterflies
Kiss full of color makes me wonder where you've always been
I was hiding in doubt till you brought me out of my chrysalis
And I came out new
All because of you
Now you're lifting me up instead of holding me down
Stealing my heart instead of stealing my crown
Untangled all the strings round my wings that were tied
I didn't know him and I didn't know me
Cloud nine was always out of reach
Now I remember what it feels like to fly
You give me butterflies, yeah
You give me butterflies
Now you're lifting me up instead of holding me down
You're taking my hand instead of taking my crown
Untangled all the strings round my wings that were tied
I didn't know him and I didn't know me
Cloud nine was always out of reach
Now I remember what it feels like to fly
You give me butterflies
You give me butterflies
Ooh, ooh, mhm
EmoticonEmoticon