8 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Ding-A-Dong Teach In Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ding-A-Dong Teach In Chordza
คอร์ด Ding-A-Dong Teach In | เนื้อเพลง Ding-A-Dong Teach In | Chord Ding-A-Dong Teach In

เนื้อเพลง Ding-A-Dong Teach In
คอร์ด Ding-A-Dong Teach In | เนื้อเพลง Ding-A-Dong Teach In | Chord Ding-A-Dong Teach In
When you're feeling alright
Everything is uptight
Try to sing a song that goes ding, dinge-dong

There will be no sorrow
When you sing tomorrow
And you walk along with your ding-dang-dong

Dinge-dong, every hour when you pick a flower
Even when your lover is gone, gone, gone
Dinge-dong, listen to it, maybe it's a big hit
Even when your lover is gone, gone, gone

Dinge-dong, every hour when you pick a flower
Even when your lover is gone, gone, gone
Dinge-dong, listen to it, maybe it's a big hit
Even when your lover is gone, gone, gone

Sing ding-ding-dong
?
Ding-A-Dong
Teach In
Album Festival

When you're feeling alright
Everything is uptight
Try to sing a song that goes ding, dinge-dong

There will be no sorrow
When you sing tomorrow
And you walk along with your ding-dang-dong

Dinge-dong, every hour when you pick a flower
Even when your lover is gone, gone, gone
Dinge-dong, listen to it, maybe it's a big hit
Even when your lover is gone, gone, gone
Sing ding-ding-dong

When you're feeling alright
Everything is uptight
Try to sing a song that goes ding, dinge-dong

And the world looks sunny
Everyone is funny
When they sing a song that goes ding-ding-dong
EmoticonEmoticon