11 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Dreams Come True Jon Secada & Rebecca Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dreams Come True Jon Secada & Rebecca Chordza
คอร์ด Dreams Come True Jon Secada & Rebecca | เนื้อเพลง Dreams Come True Jon Secada & Rebecca | Chord Dreams Come True Jon Secada & Rebecca

เนื้อเพลง Dreams Come True Jon Secada & Rebecca
คอร์ด Dreams Come True Jon Secada & Rebecca | เนื้อเพลง Dreams Come True Jon Secada & Rebecca | Chord Dreams Come True Jon Secada & Rebecca
Come with me, and we will fly together,
to a place, where we can love forever,

Take my hand, and we will see tomorrow,
only joy, and no more tears or sorrow,

A love I never knew, until I found you,
I promise that I do, believe that dreams come true.

Miracles will be, look at you and me,
heaven helped us to, believe that dreams come true.

In this moment, filled with deep emotion
hold me tight, you'll feel my true devotion.

A love I never knew, until I found you,
I promise that I do, believe that dreams come true.

Miracles will be, look at you and me,
heaven helped us to, believe that dreams come true,
believe that dreams come true.
EmoticonEmoticon