16 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Let Me Try Again Tammy Jones Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let Me Try Again Tammy Jones Chordza
คอร์ด Let Me Try Again Tammy Jones | เนื้อเพลง Let Me Try Again Tammy Jones | Chord Let Me Try Again Tammy Jones

เนื้อเพลง Let Me Try Again Tammy Jones
คอร์ด Let Me Try Again Tammy Jones | เนื้อเพลง Let Me Try Again Tammy Jones | Chord Let Me Try Again Tammy Jones
I know I said that I was leaving
But I just couldn't say good-bye
It was only self-deceiving
To walk away from someone who
Means everything in life to you
You learn from every lonely day
I've learned, and I've come back to stay

Let me try again - let me try again
Think of all we had before - let me try once more
We can have it all - you and I again
Just forgive me or I'll die - please let me try again

I was such a fool to doubt you
To try to go it all alone
There's no sense to life without you
Now all I do is just exist
And think about the chance I've missed

To beg is not an easy task
But pride is such a foolish mask
Let me try again - let me try again
Think of all we had before - let me try once more
We can have it all - you and I again
Just forgive me or I'll die - please let me try again
EmoticonEmoticon