12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Maggie May Rod Stewart Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Maggie May Rod Stewart Chordza
คอร์ด Maggie May Rod Stewart | เนื้อเพลง Maggie May Rod Stewart | Chord Maggie May Rod Stewart

เนื้อเพลง Maggie May Rod Stewart
คอร์ด Maggie May Rod Stewart | เนื้อเพลง Maggie May Rod Stewart | Chord Maggie May Rod Stewart
Wake up Maggie I think I got something to say to you
It's late September and I really should be back at school
I know I keep you amused but I feel I'm being used
Oh Maggie I couldn't have tried any more
You lured me away from home just to save you from being alone
You stole my heart and that's what really hurt
The morning sun when it's in your face really shows your age
But that don't worry me none in my eyes you're everything
I laughed at all of your jokes my love you didn't need to coax
Oh, Maggie I couldn't have tried any more
You lured me away from home, just to save you from being alone
You stole my soul and that's a pain I can do without
All I needed was a friend to lend a guiding hand
But you turned into a lover and
mother what a lover, you wore me out
All you did was wreck my bed
and in the morning kick me in the head
Oh Maggie I couldn't have tried anymore
You lured me away from home 'cause you didn't want to be alone
You stole my heart I couldn't leave you if I tried
I suppose I could collect my books and get on back to school
Or steal my daddy's cue and make a living out of playing pool
Or find myself a rock and roll band that needs a helpin' hand
Oh Maggie I wish I'd never seen your face
You made a first-class fool out of me
But I'm as blind as a fool can be
You stole my heart but I love you anyway
Maggie I wish I'd never seen your face
I'll get on back home one of these days
EmoticonEmoticon