15 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder Chordza
คอร์ด My Cherie Amour Stevie Wonder | เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder | Chord My Cherie Amour Stevie Wonder

เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder
คอร์ด My Cherie Amour Stevie Wonder | เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder | Chord My Cherie Amour Stevie Wonder
La lalalalala, la lalalalala
My cherie amour, lovely as a summer day
My cherie amour, distant as the milky way
My cherie amour, pretty little one that I adore
You're the only girl my heart beats for
How I wish that you were mine
In a cafe or sometimes on a crowded street
I've been near you, but you never noticed me
My cherie amour, won't you tell me how could you ignore
That behind that little smile I wore
How I wish that you were mine
La lalalalala, la lalalalala
La lalalalala, la lalalalala
Maybe someday, you'll see my face amoung the crowd
Maybe someday, I'll share your little distant cloud
Oh, cherie amour, pretty little one that I adore
You're the only girl my heart beats for
How I wish that you were mine
La lalalalala, la lalalalala
La lalalalala, la lalalalala
EmoticonEmoticon