18 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Oh Girl The Chi-Lites Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Oh Girl The Chi-Lites Chordza
คอร์ด Oh Girl The Chi-Lites | เนื้อเพลง Oh Girl The Chi-Lites | Chord Oh Girl The Chi-Lites

เนื้อเพลง Oh Girl The Chi-Lites
คอร์ด Oh Girl The Chi-Lites | เนื้อเพลง Oh Girl The Chi-Lites | Chord Oh Girl The Chi-Lites
Oh, girl
I'd be in trouble if you left me now
Cause I don't know where to look for love
I just don't know how
Oh, girl
How I depend on you
To give me love when I need it
Right on time you would always be
All my friends call me a fool
They say, ???Let the woman take care of you???
So I try to be hip and think like the crowd
But even the crowd can't help me now, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, girl
Tell me what am I gonna do
I know I've got a guilty face
Girl, I feel so out of place, oh, yeah, yeah
Don't know where to go, who to see, yeah
Oh, girl
I guess I better go
I can save myself a lot of useless tears
Girl, I've gotta get away from here
Oh, girl
Pain will double if you leave me now
Cause I don't know where to look for love
And I don't, I don't know how
Oh, yeah
Mmm, hmm
Oh, girl
Why do I love you so, yeah
Mmm
Better be on my way, I can't stay
Have you ever seen such a helpless man
Oh, oh, no
EmoticonEmoticon