13 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Falling Apart at the Seams Marmalade Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Falling Apart at the Seams Marmalade Chordza
คอร์ด Falling Apart at the Seams Marmalade | เนื้อเพลง Falling Apart at the Seams Marmalade | Chord Falling Apart at the Seams Marmalade

เนื้อเพลง Falling Apart at the Seams Marmalade
คอร์ด Falling Apart at the Seams Marmalade | เนื้อเพลง Falling Apart at the Seams Marmalade | Chord Falling Apart at the Seams Marmalade
Until you came, it felt like my world
Was falling apart at the seams
All of my childhood dreams were empty and meaningless
Until we kissed it seemed like the rain
Was turning my hopes into sand
Ah, I was a yesterday man until I found you
It was as plain as the nose on my face
That I was heading nowhere
Then into my life came an angel of grace
Sunlight in her hair
Now love is the strangest emotion
'Cause just when I want you to stay
Seems like you're changing, don't turn me away
Don't turn me away
Until you came, it felt like my world
Was falling apart at the seams
All of my childhood dreams were empty and meaningless
Until we kissed it seemed like the rain
Was turning my hopes into sand
Ah, I was a yesterday man until I found you
I'm like a man in a mantle of black
Who just saw the light
Who cast off the shadow when you gave him back
The meaning to life
Now love is the strangest emotion
'Cause just when I want you to stay
Seems like you're changing, don't turn me away
I want you to stay
Until you came, it felt like my world
Was falling apart at the seams
All of my childhood dreams were empty and meaningless
Until we kissed it seemed like the rain
Was turning my hopes into sand
Ah, I was a yesterday man until I found you
EmoticonEmoticon