16 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Tell Him The Exciters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tell Him The Exciters Chordza
คอร์ด Tell Him The Exciters | เนื้อเพลง Tell Him The Exciters | Chord Tell Him The Exciters

เนื้อเพลง Tell Him The Exciters
คอร์ด Tell Him The Exciters | เนื้อเพลง Tell Him The Exciters | Chord Tell Him The Exciters
I know something about love
You've gotta want it bad
If that guy's got into your blood
Go out and get him
If you want him to be
The very heart of you
Makes you want to breathe
Here's the thing to do
Tell him that you're never gonna leave him
Tell him that you're always gonna love him
Tell him, tell him, tell him, tell him right now
I know something about love
You gotta show it and
Make him see the moon up above
Out and get him
If you want him to be
Always by your side
If you want him to
Only think of you
Tell him that you're never gonna leave him
Tell him that you're always gonna love him
Tell him, tell him, tell him, tell him right now
Ever since the world began, it's been that way for man
And women were created
To make love their destiny
Then why should true love be so complicated, oh yeah?
I know something about love
You gotta take his hand
Show him what the world is made of
One kiss will prove it
If you want him to be
Always by your side
Take his hand tonight
Swallow your foolish pride
Tell him that you're never gonna leave him
Tell him that you're always gonna love him
Tell him, tell him, tell him, tell him right now
Oh, you hafta tell him now (tell him that you're never gonna leave him)
Oh yeah (tell him that you're always gonna love him)
Yeah (tell him, tell him, tell him, tell him right now)
Darling, don't you let him go, now (tell him that you're never gonna leave him)
Oh yeah (tell him that you're always gonna love him)
Yeah (tell him, tell him, tell him, tell him right now)
Take his hand in yours and tell him (tell him that you're never gonna leave him)
Oh yeah (tell him that you're always gonna love him)EmoticonEmoticon