16 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Thats Old Fashioned The everly brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Thats Old Fashioned The everly brothers Chordza
คอร์ด Thats Old Fashioned The everly brothers | เนื้อเพลง Thats Old Fashioned The everly brothers | Chord Thats Old Fashioned The everly brothers

เนื้อเพลง Thats Old Fashioned The everly brothers
คอร์ด Thats Old Fashioned The everly brothers | เนื้อเพลง Thats Old Fashioned The everly brothers | Chord Thats Old Fashioned The everly brothers
We hold hands in the movie show
So they say that were old fashioned
Or we stroll beneath the silvry moon, oo-oo-oo-oon
And we carve our initials in the old oak tree
Thats old fashioned, thats the way love should be

We enjoy sitting side by side
In the booth in the ice cream parlor
Where we play the nickelodeon, ah-ah-ah-ahn
And we dance when we hear our favorite melody
Thats old fashioned, thats the way love should be

Its a modern changing world
Everything is moving fast
But when it comes to love I like
What they did in the past

Im the kind who loves only one
So the boys say Im old fashioned
Let them laugh, honey I dont mi-i-i-i-ind
Ive made plans for a wedding day for you and me
Thats old fashioned, thats the way love should beEmoticonEmoticon