22 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง UNLUCKY IMAGE Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง UNLUCKY IMAGE Chordza
คอร์ด UNLUCKY IMAGE | เนื้อเพลง UNLUCKY IMAGE | Chord UNLUCKY IMAGE

เนื้อเพลง UNLUCKY IMAGE
คอร์ด UNLUCKY IMAGE | เนื้อเพลง UNLUCKY IMAGE | Chord UNLUCKY IMAGE
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
For a long while,
Life’s been unkind
My songs nver rhymed
Everthing’s quite wrong
I was always singing the blues
But there’s no one to sing to
sad songs kept playing on repeat
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
Who’s lucky enough to meet you
Bittersweet, but without the sweet
Where bad and worse meet
That’s where i was
But you
You make me alright
Keep me warm at night
Even when the coldness
Is so cruel
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
I’m an unlucky person
An unlucky person
Unlucky person oh
Who’s lucky enough to meet you
Who’s lucky enough to meet you
I’m lucky enough to meet youEmoticonEmoticon