10 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Girl Like You The Rascals Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Girl Like You The Rascals Chordza
คอร์ด A Girl Like You The Rascals | เนื้อเพลง A Girl Like You The Rascals | Chord A Girl Like You The Rascals

เนื้อเพลง A Girl Like You The Rascals
คอร์ด A Girl Like You The Rascals | เนื้อเพลง A Girl Like You The Rascals | Chord A Girl Like You The Rascals
I don't know what it's all about
But I feel I"ll soon find out; I'm sure, never felt this secure
It's nothin' like I ever thought it would be
Someone opened up a door for me
A girl like (I'm in love with)
Girl like you (I'm in love with you)
Must be you that caused this feelin' in me (Must be you)
You that fills me confidently (Must be you)
You that brings out the best in me
You... Uhhh... Nobody but you
I don't know what it's all about
I can't begin to figure out what to do so I leave it to you
Only know that when you're away from me
Nothin' satisfies the need in me
For a girl like (I'm in love with)
A girl like you (I'm in love with)
Must be you that caused this feelin' in me (Must be you)
You that fills me confidently (Must be you)
You that brings out the best in me
You... Nobody, nobody
Oh, yeah
Every time I'm holdin' you close to me
Trouble's gone, it's gone, I'm in ecstasy
With a girl (I'm in love with)
A girl like you (I'm in love with)
Someone to love me, yeah (I'm in love with)
Girl like you (I'm in love with)
Someone, someone to understand (I'm in love with)
Exactly like you, hon (I'm in love with)
Girl, girl, girl (I'm in love with)
Girl, girl, girl (I'm in love with)
Girl, girl...EmoticonEmoticon