18 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Hurt Timi Yuro Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hurt Timi Yuro Chordza
คอร์ด Hurt Timi Yuro | เนื้อเพลง Hurt Timi Yuro | Chord Hurt Timi Yuro

เนื้อเพลง Hurt Timi Yuro
คอร์ด Hurt Timi Yuro | เนื้อเพลง Hurt Timi Yuro | Chord Hurt Timi Yuro
I'm so hurt
To think that you lied to me
I'm hurt
Way down deep inside me
You said your love was true
And we'd never, ever part
Now you want someone new
And it breaks, it breaks my heart

I'm so hurt
Much more than you'll ever know
Yes, darling, I'm so hurt
Because, I still love you so
But... but, even... even though you hurt me
Like nobody else could ever do
I would never ever hurt... hurt youEmoticonEmoticon