23 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Long Distance KIT B Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Long Distance KIT B Chordza
คอร์ด Long Distance KIT B | เนื้อเพลง Long Distance KIT B | Chord Long Distance KIT B

เนื้อเพลง Long Distance KIT B
คอร์ด Long Distance KIT B | เนื้อเพลง Long Distance KIT B | Chord Long Distance KIT B
แม้เราต้องไกลห่าง ไม่รู้เท่าไหร่ ไม่รู้เท่าไหร่
เพราะความจำเป็นที่มากมาย
เมื่อใดที่คิดถึงกัน
เฝ้าถามทุกวัน โทรหาประจำ
ถามกันว่าเป็นอย่างไร
โทรคุยให้ได้รู้สึก ว่าเราไม่อ้างว้าง
พยายามให้ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกัน

หื้มม หือออ
เมื่อไหร่อ่อนล้าเราจะอยู่เคียงข้างกัน
เมื่อไหร่ที่ฝันของเธอหลุดลอยหายไป
จะอยู่ข้าง ๆ
ไปอยู่ข้าง ๆ
ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน
ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน
ให้รู้ว่าเรายังมีกัน

เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ จะพบกันอีก จะพบกันอีก
ไม่รู้ว่านานอีกเท่าไหร่
แค่คำว่าคิดถึงกัน บอกรักทุกวัน โทรหาประจำ
ถามกันว่าเธอ เหนื่อยไหม
โทรไปคุยให้ได้รู้สึก ว่าเราไม่อ้างว้าง
พยายามให้ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกัน

หื้มม หือออ

เมื่อไหร่อ่อนล้าเราจะอยู่เคียงข้างกัน
เมื่อไหร่ที่ฝันของเธอหลุดลอยหายไป
จะอยู่ข้าง ๆ
ไปอยู่ข้าง ๆ
ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน
ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน

โทรไปคุยให้ได้รู้สึก ว่าเราไม่อ้างว้าง
พยายามให้ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกัน

ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน
ไปอยู่ข้าง ๆ
ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน
จะอยู่ข้าง ๆ
ให้รู้ว่าเรายังมีกันEmoticonEmoticon